TEMPERATURNO OSETLJIVE POŠILJKE

Temperaturno osetljive pošiljke zahtevaju poseban način pakovanja i režim transporta, uz održavanje hladnog lanca od momenta preuzimanja robe do trenutka isporuke primaocu.
DD GLUMAC d.o.o., Beograd vrši transport svih vrsta temperaturno osetljive robe, od lekova, farmaceutskih uzoraka i standarda, dijagnostičkih-bioloških uzoraka ljudskog ili životinjskog porekla, do uzoraka prehrambrenih proizvoda, po sistemu od vrata do vrata u zemlji i inostranstvu u svim temperaturnim režimima.
                - Bitermalne pošiljke (prevoz pošiljaka na dva različita temperaturna režima
                istovremeno 2-8°C/15-25°C)
                - duboko smrznute pošiljke na suvom ledu (-80C)
                - smrznute pošiljke (-20C)
                - rashlađenje pošiljke  (+2C - +8C)
                - kontrolisane ambijentalne pošiljke (+15C - +25C)

MATERIJAL ZA PAKOVANJE I ODRŽAVANJE TEMPERATURE

Raspolažemo odgovarajućim materijalom za pakovanje i održavanje temperature (kontejneri i termalne kutije, suvi led, različite vrste gel pakovanja za sve temperaturne opsege, stacionarni i mobilni frižideri, zamrzivači i grejači). Vrsta i način pakovanja se prilagođava svakoj pošiljci pojedinačno, uzimajući u obzir količinu, zahtevanu temperaturu čuvanja, način i dužinu trajanja transporta i očekivanu spoljnu temperaturu u području izvršenja tranporta.

ELEKTRONSKI MONITORING TEMPERATURE U TOKU TRANSPORTA

U toku transporta temperaturno osetljive robe vrši se monitornig temperature uz pomoć elektronskih data logera od trenutka preuzimanja pošiljke do trenutka isporuke primaocu.

TRANSPORT DO BILO KOJE DESTINACIJE U SVETU

Transport temperaturno osetljivih lekova i medicinskih sredstava se vrši posebno obeleženim vozilima, koja se koriste samo u ovu svrhu i ispunjavaju sve uslove predviđene domaćim zakonom i smernicama GDP u distribuciji lekova i međunarodnim standardima. Tokom preocedure izvoza – uvoza temperaturno osetljive pošiljke skladištimo u magacinske prostore sa odgovarajućom kontorlisanom temperaturom, a kod duboko smrznutih pošiljki pratimo nivo suvog leda i po potrebi ga dopunjavamo.
Rad sa temperaturno osetljivim pošiljkama se vrši po striktno utvrđenim standardnim operativnim procedurama preduzeća DD GLUMAC d.o.o., Beograd, uz dokumentovanje svakog postupka u skladu sa smernicama GDP-a, a naše osoblje je posebno obučeno za pakovanje, rukovanje i transport robe u hladnom lancu.

Za više informacija o rešenjima koje DD GLUMAC d.o.o. Beograd nudi za transport robe u hladnom lancu molimo Vas da nas kontaktirate na telefon
+381 (0) 11 7702700 ili na e-mail office@ddglumac.rs
Logistika kliničkih studija
Uvoz lekova i materijala za kliničke studije
Temperaturno osetljive pošiljke
Materijal za pakovanje i održavanje temperature
ŠPEDICIJA
Licencirani carinski i kargo agenti