SKLADIŠTE

Javno carinsko skladište DDGlumac je regalnog tipa (BacktoBacksystem) sa 1500 paletnih mesta. U okviru našeg skladišta imamo sektor za lekove i medicinska sredstva, kao i rashladne komore za temperaturne režime od 0-8 stepeni i negativnih 25 stepeni celzijusa. Nudimo našim klijentima sveobuhvatne usluge u rukovanju uvozom i izvozom.

Logistika kliničkih studija
Uvoz lekova i materijala za kliničke studije
Temperaturno osetljive pošiljke
Materijal za pakovanje i održavanje temperature
ŠPEDICIJA
Licencirani carinski i kargo agenti