UVOZ LEKOVA I MATERIJALA ZA KLINIČKE STUDIJE

Monitorima, sponzorima i izvođacima kliničkih ispitivanja DD GLUMAC d.o.o., Beograd pruža kompletne logističke usluge za kliničke studije koje se sprovode na kliničkim centrima u Srbiji.

Brz, pouzdan i jednostavan uvoz lekova koji su predmet ispitivanja, drugih lekova potrebnih u studiji, laboratorijiskih kitova i istraživačke opreme je preduslov za uspešno sprovođenje svake kliničke studije. DD GLUMAC d.o.o., Beograd, je registrovan kod Ministarstva zdravlja Republike Srbije za uvoz, izvoz, nabavku, distribuciju i skladištenje lekova i medicinskih sredstava, što nam omogućava da kao uvoznik za lekove i medicinska sredstva, pribavljamo dozvole agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

TRANSPORT, SKLADIŠTENJE I DISTRIBUCIJA LEKOVA NA KLINIČKE CENTRE

Studijski lekovi zahtevaju posebnu pažnju prilikom transporta, a često i specijalne uslove skladištenja i održavanje temperature. Ovakve pošiljke uvozno carinimo, trasportujemo i dostavljamo na centre u najkraćem roku, pridržavajuci se specifičnih instrukcija za svaku vrstu leka u skladu sa smernicama Dobre prakse u distribuciji lekova (GDP). Isporuke centrima se vrše u dogovoru sa monitorima studija i glavnim istraživačima. Lekovi i medicinska sredstva se isporučuju isključivo licima koja su uključena u studiju. U mogućnosti smo da pošiljke isporučujemo 24h dnevno, svakog dana u godini. Svaka pošiljka lekova se transportuje pojedinačno, direktno na ruke primaocu. Transport temperaturno osetljivih lekova se vrši posebnim vozilima za kontrolu temperature uz stalnu proveru temperature, temperaturnim logerima.
DD GLUMAC d.o.o., Beograd, poseduje magacin za skladištenje lekova i medicinskih sredstava koji ispunjava uslove u skladu sa zakonom Republike Srbije i smernicama GDP. Temperaturno osetljivi lekovi se skladište u odgovarajućim uslovima, uz konstatno elektronsko praćenje temperature. Sa uskladištenim lekovima se postupa po strogo propisanim procedurama, uz dokumentovanje svake obavljenje operacije i kontrolu tima zaposlenih farmaceuta.

SLANJE BIOLOŠKIH UZORAKA U CENTRALNE LABORATORIJE

Laboratorijske kitove za sprovođenje kliničkih studija je potrebno transportovati, uvesti i dostaviti centrima na vreme kako bi planirane vizije bile ispoštovane. DD GLUMAC d.o.o., Beograd će se postarati da se uvozne dozvole pribave na vreme, da pošiljke do Srbije stignu brzo i da uvozno carinjenje robe i isporuka materijala na klinike bude u najkraćem mogućem roku.
Oprema neophodna za obavljanje kličkih ispitivanja (EKG aparati, holteri, dnevnici pacijenta, note-book racunari, spirometri, centrifuge, frižideri i druga laboratorijska i dijagnosticka oprema) često podleže posebnim režimima uvoza, zahteva uvozne dozvole, sertifikate i uverenja. DD GLUMAC d.o.o., Beograd pribavlja svu potrebnu dokumentaciju za uvoz celokupne opreme za kliničke studije u skladu sa domaćim zakonima i propisima. U skladu sa zahtevima sponzora i CRO kompanija mi možemo da uvezemo svu potrebnu opremu privremeno, a ista oprema bi nakon završetka upotrebe studije bila vraćena sponzoru.
Biološki-dijagnostički uzorci sa klinika se šalju u centralne laboratorije po sistemu dostave od vrata do vrata, uz obezbeđivanje odgovarajućeg pakovanja, materijala za održavanje potrebne temperature i u skladu sa specifičnim instrukcijama za svaki transport posebno. Uzorci se mogu preuzimati sa centara 24h dnevno tokom cele godine, a do destinacije se transportuju prvim raspoloživim letom direktno, pojedinačnim trasportom.
Monitorima i sponzorima klinickih studija DD GLUMAC d.o.o., Beograd nudi i usluge konsaltinga iz oblasti logistike, lokalnih propisa o lekovima i medicinskim sredstvima, spoljnotrgovinskog poslovanja, pripreme dokumentacije za uvoz i izvoz, pribavljanja uvoznih i izvoznih dozvola (za lekove, medicinska sredstava, biološke uzorke, elektronske i električne aparate i drugo). DD GLUMAC d.o.o., Beograd svu logistiku preuzima na sebe, kako bi se monitori (CRO kompanije) i klinički centri rasteretili administativnih i logističkih poslova i maksimalno posvetili istrazivačkom radu i sprovođenju studija.

Logistika kliničkih studija
Uvoz lekova i materijala za kliničke studije
Temperaturno osetljive pošiljke
Materijal za pakovanje i održavanje temperature
ŠPEDICIJA
Licencirani carinski i kargo agenti