Kliničke studije

DD GLUMAC d.o.o. Beograd  je na jednom mestu objedinilo sve logističke usluge potrebne sponzorima i monitorima kliničkih studija u Srbiji: pribavljanje dozvola i saglasnosti kod nadležnih institucija, nabavku, uvoz i izvoz lekova, medicinskih sredstava i laboratorijske opreme, uvozno i izvozno carinjenje, slanje bioloških uzoraka sa istraživačkih centara u centralne laboratorije, skladištenje, transport i distribuciju farmaceutskih proizvoda na svim temperaturnim režimima uz stalni monitoring i praćenje pošiljki, konsalting iz oblasti logistike i zakonskih regulativa.

Logistika kliničkih studija
Uvoz lekova i materijala za kliničke studije
Temperaturno osetljive pošiljke
Materijal za pakovanje i održavanje temperature
ŠPEDICIJA
Licencirani carinski i kargo agenti