CRO DEPO

Naše skladište za smeštaj lekova i medicinskih sredstava se nalazi u Beogradu u neposrednoj blizini Aerodroma Nikola Tesla na lokaciji koja je odlično povezana savremenim autoputevima sa Beogradom i sa celom Srbijom. U okviru našeg skladišta koje ima sve potrebne licence za smeštaj i carinske i komercijalne robe postoji depo isključivo za smeštaj lekova i medicinskih sredstava za klinička ispitivanja (rešenje MZ za promet lekova i med. Sredstava) koji je izgrađen na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva u logistici lekova i medicinskih sredstava za klinička ispitivanja a u skladu sa Zakonom o prometu lekova i medicinskih sredstava i DDP-om a prema potrebama naših klijenata.

Rashladne komore

U pomenutom depou postoje rashladne komore za smeštaj lekova na sledeće temperaturne režime (I po potrebi i vašem zahtevu možemo u kratkom roku napraviti zahtevane temperaturne uslove za skladištenje vaše robe.) :

24 časovni nadzor i kontrola

U okviru našeg depoa za smeštaj lekova i medicinskih sredstava vrši se 24 časovni nadzor i kontrola temperature i vlage uskladištene robe i to najsavremenijim elektronskim uređajima za praćenje pomenutih parametara koji automatski memorišu sve podatke koji su dostupni i našim klijentima na uvid u elektronskoj formi. Na taj način naši klijenti imaju kompletan uvid u način skladištenja i čuvanja njihove robe u našem skladištu.

Istovremeno sa elektronskim nadzorom i kontrolom naše obučeno osoblje u logistici lekova i medicinski sredstava u saradnji sa našim farmaceutima vrši kontrolu i nadzor nad lekovima i medicinskim sredstvima koja su uskladištena u našem skladištu i blagovremeno reaguje i u saradnji sa klijentima postupa sa lekovima i medicinskim sredstvima u skladu sa DDP-om i prema zahtevima klijenta (vodi evidenciju o količinama i usklađuje ih sa rešenjima i dozvolama ALIMS i MZ, evidentira rokove trajanja, LOT brojeve, prema zahtevima klijenata i prema potrebama protokola razdvaja i sprema robu za prevoz i dostavu na kliničke centre, naši iskusni carinski agenti vrše carinjenje lekova i medicinskih sredstava direktno u našem depou i primenjuje sve ostale aktivnosti u skladu sa DDP-om i prema procedurama naše kompanije)

Stalna dostupnost i snabdevenost neophodnim lekovima i medicinskim sredstvima

U okviru našeg depoa za skladištenje lekova za klinička ispitivanja pružamo mogućnost našim klijentima (Sponzori kliničkih ispitivanja i CRO kompanije u Srbiji) stalnu dostupnost i snabdevenost neophodnim lekovima i medicinskim sredstvima koja su potrebna za redovno i neometano sprovođenje kliničkih ispitivanja na centrima u Srbiji i u zemljama okruženja. Na ovaj način logistike i skladištenja lekova i medicinskih sredstava u naš depo u Beogradu neuporedivo smo ubrzali dostavu (dopremanje lekova do kliničkih centara) i osetno smo smanjili troškove transporta jer naša kompanija garantuje dostavu pomenutih lekova i medicinskih sredstava iz našeg skladišta u Beogradu od momenta najave/trebovanja od strane CRO kompanije ili Sponzora istraživanja u roku od 6 sati do bilo kojeg Kliničkog centra ili neke druge ustanove u Srbiji.

Za više informacija molimo
Kontaktirajte nas